Ignorer et passer au contenu

Expédition express gratuite

Siwa
Panier

Servicevilkår Den

Velkommen til Siwa.dk!

Disse vilkår og betingelser fastsætter regler og bestemmelser for brugen af Siwa-webstedet på Siwa.dk

Ved at besøge dette websted antager vi, at du accepterer disse vilkår og betingelser. Du må ikke fortsætte med at bruge Siwa.dk, hvis du ikke accepterer alle de vilkår og betingelser, der er anført på denne side.

Artikel 1 - Cookies :
Webstedet bruger cookies til at hjælpe med at tilpasse din online-oplevelse. Ved at besøge beelo-us.com har du accepteret brugen af de nødvendige cookies.

En cookie er en tekstfil, der placeres på din harddisk af en hjemmesideserver. Cookies kan ikke bruges til at køre programmer eller levere virus til din computer. Cookies er unikt knyttet til dig og kan kun læses af en webserver på det domæne, der har udstedt cookien til dig.

Vi kan bruge cookies til at indsamle, gemme og spore oplysninger til statistiske eller markedsføringsmæssige formål for at kunne drive vores websted. Du har mulighed for at acceptere eller afvise valgfrie cookies. Der er obligatoriske cookies, som er nødvendige for, at vores websted kan fungere. Disse cookies kræver ikke dit samtykke, da de altid fungerer. Husk, at du ved at acceptere de nødvendige cookies også accepterer cookies fra tredjeparter, der kan anvendes via tjenester leveret af tredjeparter, hvis du bruger sådanne tjenester på vores websted, f.eks. et videovindue, der leveres af en tredjepart og er integreret på vores websted.

Afsnit 2 - Licens:
Medmindre andet er angivet, er Siwa™ og/eller dets licensgivere indehavere af de intellektuelle ejendomsrettigheder til alt materiale på Siwa.dk Alle immaterielle rettigheder er forbeholdt. Du kan få adgang til indholdet på Siwa.dk til din personlige brug med forbehold af de begrænsninger, der er fastsat i disse vilkår.

Det må du ikke:

Kopiere eller genudgive materiale fra Siwa.dk
Sælge, udleje eller give underlicens til materialerne på Siwa.dk-webstedet.
Gengive, duplikere eller kopiere materiale fra beelo-us.com
Videredistribuere indholdet af webstedet Siwa.dk.
Denne aftale træder i kraft fra datoen for dette dokument.

Visse områder af dette websted giver brugerne mulighed for at skrive og udveksle meninger og oplysninger i visse områder af webstedet. Siwa™ gennemgår, redigerer, indsætter eller gennemgår ikke kommentarer, før de vises på webstedet. Kommentarer afspejler ikke

Siwa™'s, dets agenters og/eller datterselskabers synspunkter. Kommentarer afspejler den person, der har skrevet dem. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, er

Siwa™ ikke ansvarlig for kommentarerne eller for ansvar, skader eller omkostninger, der er forårsaget og/eller pådraget som følge af brugen og/eller offentliggørelse og/eller tilstedeværelsen af kommentarerne på dette websted.

Siwa™ forbeholder sig ret til at overvåge alle kommentarer og til at fjerne kommentarer, der kan anses for upassende, krænkende eller som resulterer i en overtrædelse af disse vilkår.

Du garanterer og erklærer, at:

Du har ret til at sende kommentarerne på vores websted og har alle nødvendige licenser og tilladelser til at gøre det;
Kommentarerne krænker ikke nogen intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettigheder, patenter eller varemærker tilhørende tredjeparter;
Kommentarerne må ikke indeholde ærekrænkende, injurierende, krænkende, obskønt eller på anden måde ulovligt materiale, der udgør en krænkelse af privatlivets fred.
Kommentarerne må ikke bruges til at anmode om eller promovere forretning eller told eller til at beskrive kommercielle eller ulovlige aktiviteter.
Du giver hermed Siwa™ en ikke-eksklusiv licens til at bruge, reproducere, redigere og give andre tilladelse til at bruge, reproducere og redigere dine kommentarer i enhver form, format eller medie.


Artikel 3 - Hyperlinks til vores indhold :
Følgende organisationer kan oprette links til vores websted uden forudgående skriftlig tilladelse:

Statslige organer
Søgemaskiner
Nyhedsorganisationer
Distributører af online-kataloger kan linke til vores websted på samme måde som de linker til andre listede virksomheders websteder.
Akkrediterede virksomheder i hele systemet, med undtagelse af non-profit-organisationer, velgørenhedsshoppingcentre og velgørenhedsindsamlingsgrupper, som ikke må have hyperlinks til vores websted.
Disse organisationer kan linke til vores websted, vores publikationer eller andre oplysninger på webstedet, forudsat at linket: a) ikke er vildledende på nogen måde; b) ikke fejlagtigt antyder sponsorering, godkendelse eller støtte af den linkende part og dens produkter og/eller tjenester; og c) er inden for rammerne af den linkende parts websted.

Vi kan overveje og acceptere andre anmodninger om links fra følgende typer organisationer

Informationskilder, der er almindeligt kendte blandt forbrugere og/eller virksomheder;
dot.com netværkssteder

Foreninger eller andre grupper, der repræsenterer velgørende organisationer.
distributører af online-kataloger
Internetportaler;
revisions-, advokat- og konsulentfirmaer og
uddannelsesinstitutioner og faglige sammenslutninger.
Vi accepterer anmodninger om links fra disse organisationer, hvis vi vurderer, at (a) linket ikke vil afspejle os eller de akkrediterede virksomheder negativt, (b) organisationen ikke har en negativ historie med os, (c) fordelene for os ved hyperlinkets synlighed opvejer fraværet af Siwa™, og (d) linket er i forbindelse med generel ressourceinformation.

Disse organisationer kan linke til vores websted, så længe linket: (a) ikke er vildledende på nogen måde; (b) ikke fejlagtigt antyder sponsorering, godkendelse eller støtte af den linkede part og dens produkter eller tjenester; og (c) er inden for rammerne af den linkede parts websted.

Hvis du er en af de organisationer, der er nævnt i punkt 2 ovenfor, og ønsker at oprette et link til vores websted, bedes du give os besked ved at sende en e-mail til Siwa™. Angiv venligst dit navn, navnet på din organisation, dine kontaktoplysninger og URL-adressen til dit websted, en liste over alle de URL'er, hvorfra du ønsker at linke til vores websted, og en liste over de URL'er på vores websted, som du ønsker at linke til. Du skal vente 2-3 uger på et svar.

Godkendte organisationer kan linke til vores websted på følgende måder:

Ved at bruge vores firmanavn, eller
ved at bruge den ensartede ressourcelokalisering, som linket henviser til, eller
Ved at bruge en anden beskrivelse af vores linkede websted, der giver mening i sammenhæng med og formatet af den linkende parts websted.
Det er ikke tilladt at bruge Siwa™-logoet eller andre illustrationer til linking, medmindre der er indgået en licensaftale om varemærker.

Artikel 4 - Ansvar for indholdet:

Vi er ikke ansvarlige for det indhold, der vises på dit websted. Du accepterer at holde os skadesløs og forsvare os mod alle krav, der opstår på grund af dit websted. Du må ikke linke til websteder, der kan opfattes som ærekrænkende, obskønne eller kriminelle, eller som krænker, overtræder eller opfordrer til krænkelse eller anden overtrædelse af tredjemands rettigheder.

Artikel 5 - Forbehold af rettigheder:

Vi forbeholder os retten til at kræve, at du fjerner links eller specifikke links til vores websted. Du accepterer at fjerne alle links til vores websted straks efter anmodning. Vi forbeholder os også retten til at ændre disse vilkår og betingelser og vores linkpolitik til enhver tid. Ved at oprette et link til vores websted accepterer du at være bundet af og overholde disse vilkår.

Fjernelse af links på vores websted:
Hvis du finder et link på vores websted, som du af en eller anden grund ikke kan lide, kan du til enhver tid kontakte os og give os besked. Vi vil overveje anmodninger om at fjerne links, men vi er ikke forpligtet til at gøre det eller til at svare dig direkte.

Vi garanterer ikke for nøjagtigheden af oplysningerne på dette websted. Vi garanterer ikke for dens fuldstændighed eller nøjagtighed, og vi forpligter os ikke til at sikre, at webstedet forbliver tilgængeligt, eller at materialet på webstedet holdes ajour.

Artikel 6 - Ansvarsfraskrivelse:

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, udelukker vi alle erklæringer, garantier og betingelser vedrørende vores websted og brugen af dette websted. Intet i denne ansvarsfraskrivelse skal

begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for død eller personskade;
begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for svig eller svigagtig vildledning;
begrænse vores eller dit ansvar på nogen måde, som ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning, ellerudelukke ethvert af vores eller dit ansvar, som ikke kan udelukkes i henhold til gældende lovgivning.

De begrænsninger og udelukkelser af ansvar, der er anført i dette afsnit og andre steder i denne ansvarsfraskrivelse: (a) er underlagt det foregående afsnit; og (b) regulerer alt ansvar, der opstår i forbindelse med ansvarsfraskrivelsen, herunder ansvar i kontrakt, erstatningsansvar og for brud på lovbestemt pligt.

Så længe webstedet og de oplysninger og tjenester, der er indeholdt heri, stilles gratis til rådighed, er vi ikke ansvarlige for tab eller skader af nogen art.

Artikel 7 - Emballage

De viste fotografier af produktemballagen (på hjemmesiden) er et forslag og har en vejledende værdi, som ikke er kontraktlig. Da fotografierne er et forslag og kun har en vejledende værdi, informeres kunden om og accepterer, at det leverede produkt kan afvige fra fotografiet.